URBANISMUS - REGULAČNÍ PLÁN -POD ČILINOU, ROKYCANY-