ARCHITEKTURA - PŘESTAVBA VESNICKÉHO DOMU, ŽLUNICE /2013/